• FEDBETON blikt terug op succesvolle Regiomeetings ! (FEDBETON 9 feb. '18)

  • Zelfherstellend beton - hoe smart kan men zijn ? (FEDBETON 09 dec. '17)

  • Certificatie Verhuurbedrijven - bestel uw handboek bij FEDBETON (FEDBETON 9 feb. '18)

  • Save the date : Algemene Vergadering FEDBETON 19 april 2018 (FEDBETON 16 feb. '18)

Mijn huis in beton

Mijn huis in beton

Via een maquette van een type-woning worden de verschillende bouwdelen onder de aandacht gebracht waar stortklaar beton een toepassing vindt.

Twaalf fiches, die kunnen worden gedownload, geven een overzicht van de betontypes die te gebruiken zijn voor elk deel van het gebouw.

Bekijk de fiches hier

Activiteiten


21 feb 2018

FABA: Raad Van Bestuur


21 feb 2018

SECO: Raad Van Bestuur


27 feb 2018

FEDBETON: RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur van FEDBETON telt maximum 15 leden uit alle uithoeken van het land. De raad komt vijf keer per jaar bijeen onder het voorzitterschap van Marc Jonckheere. De taak van de raad is erover te waken dat de federatie de juiste koers blijft varen. Naast de bewaking van de begroting en het dagelijks bestuur, worden alle belangrijke thema's in de raad besproken. De acties en de werkzaamheden horen te kaderen binnen de vastgelegde strategie.

Laatste Nieuws