FEDBETON: RAAD VAN BESTUUR

di 27 februari 2018

De Raad van Bestuur van FEDBETON telt maximum 15 leden uit alle uithoeken van het land. De raad komt vijf keer per jaar bijeen onder het voorzitterschap van Marc Jonckheere. De taak van de raad is erover te waken dat de federatie de juiste koers blijft varen.
Naast de bewaking van de begroting en het dagelijks bestuur, worden alle belangrijke thema's in de raad besproken. De acties en de werkzaamheden horen te kaderen binnen de vastgelegde strategie.

Partners