Uitgegeven attesten en opfrissingsopleiding


Wie heeft er al een attest betonmixer chauffeur (BMC) of betonpomp bedienaar (BPB) ? Hoelang is het attest geldig of is dat voor “het leven” ? Zal men ook vroeg of laat opnieuw de volledige opleiding opnieuw moeten gaan volgen ?

Gewijzigd op 15 februari 2018 (20u00)

De registers der attesten kunnen via deze link geconsulteerd worden.

Het betreft de attesten uitgereikt sinds de aanvangsdatum van de opleiding BMC in 2005 en de opleiding BPB sinds 2011; sommige van de vermelde personen zijn dus mogelijk reeds op rust of niet langer meer aan de slag in deze branche of activiteit.

En hoelang zijn deze attesten dan geldig?
Voorlopig stond er geen geldigheidsduur vermeld; maar de paritaire werkgroep heeft beslist dat er vanaf januari 2017 een opfrissings/bijscholingsopleiding zal worden ingericht waaraan men verplicht zal moeten deelnemen (op afroep) wil de geldigheid van het attest met een termijn van 5 jaar verlengd worden. Het ligt in de bedoeling dit alles te realiseren via een graduele inhaalbeweging zodat iedereen tegen ongeveer 2021 zeker naar een bijscholingscursus is gegaan ofwel een attest heeft dat minder dan 5 jaar voordien werd uitgereikt.

De opfrissings/bijscholingsopleiding omvat, in tegenstelling tot de basisopleiding, geen examen.

In de 3 VDAB-Centra (Temse, Herentals en Rekkem) werden in 2017 daartoe alles samen reeds 17 opfrissings/bijscholingsopleidingen van één dag georganiseerd voor de attesten uitgegeven in 2005 en 2006. De betrokken werkgevers en hun desbetreffende betonmixer chauffeurs werden door het FVB tijdig aangeschreven hierover; ze zullen de mogelijkheid hebben in te schrijven op één van de aan hen voorgestelde dagen; met dien verstande dat de chauffeur wel degelijk in één van die aangeboden sessies in 2017 moet deelnemen, wil zijn attest geldig blijven. Nu is het de beurt aan de attesten van 2007, 2008 en 2009.

Later is het de beurt aan de chauffeurs met later uitgegeven attesten zoals hieronder in kaart gebracht. Voor die groepen volgen aparte uitnodigingen te gepasten tijde.

 • Attesten uit 2007, 2008 en 2009 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2018
 • Attesten uit 2010, 2011 en 2012 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2019
 • Attesten uit 2013, 2014 en 2015 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2020
 • Attesten uit 2016 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2021

Stand van zaken op 31 oktober 2017 (16u30)


BMC PC Bouw 124 - Opfrissing
2017 Najaar

Herentals:

 • 24 november 2017 (3 plaatsen beschikbaar) BIJKOMENDE SESSIE
 • 7 december 2017 (VOLZET)

Temse:

 • 8 december 2017 (VOLZET)

Rekkem:

 • 14 december 2017 (VOLZET)

2018 Voorjaar

Herentals:

 • 18 januari 2018 (VOLZET)
 • 12 februari 2018 (VOLZET)
 • 22 februari 2018 (VOLZET)
 • 23 februari 2018 (VOLZET)
 • 13 december 2018 (7 plaatsen beschikbaar)
 • 19 december 2018 (3 plaatsen beschikbaar)

Temse:

 • 25 januari 2018 (VOLZET)
 • 26 januari 2018 (VOLZET)
 • 14 februari 2018 (VOLZET)
 • 8 maart 2018 (10 plaatsen beschikbaar)
 • 9 maart 2018 (8 plaatsen beschikbaar)
 • 16 maart 2018 (11 plaatsen beschikbaar)

Rekkem:

 • 16 februari 2018 (VOLZET)
 • 21 maart 2018 (VOLZET)
 • 06 december 2018 (12 plaatsen beschikbaar)
 • 07 december 2018 (12 plaatsen beschikbaar)


Zelfstandige BMC - Opfrissing
Temse:

 • 2 juni 2018 (10 plaatsen beschikbaar)
 • 9 juni 2018 (12 plaatsen beschikbaar)